Chính sách vận chuyển

Tất cả các đơn đặt hàng DSpoons được vận chuyển ra khỏi Hoa Kỳ. Đơn đặt hàng với vận chuyển tiêu chuẩn thường mất 4-7 ngày làm việc kể từ ngày nó tàu đến đích cuối cùng của nó.
Chúng tôi xử lý và gửi tất cả các đơn đặt hàng từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm ngày lễ. Đơn đặt hàng với vận chuyển tiêu chuẩn thường sẽ được thực hiện và vận chuyển trong 1-2 ngày làm việc tiếp theo (thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm ngày lễ).
Một khi đơn đặt hàng của bạn đã được vận chuyển, bạn sẽ nhận được một email xác nhận vận chuyển với thông tin theo dõi của bạn kèm theo. Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 24-48 giờ để cập nhật thông tin theo dõi của bạn.
Nếu hơn 10 ngày đã trôi qua, vui lòng gửi email cho chúng tôi sale@dspoons.com để xem lại trạng thái đơn đặt hàng của bạn. Hoàn tiền sẽ được xử lý qua email nếu cần thiết.