Tạo điều kiện

Chào mừng đếnDSpoons trang web. Các trang web này cung cấp nhiều loại tài nguyên, sản phẩm và dịch vụ, bao gồm dịch vụ mua sắm, công cụ giao tiếp, danh bạ trực tuyến, dịch vụ quản trị, quảng cáo và thông tin, một số hoặc tất cả có thể được truy cập thông qua nhiều phương tiện (tất cả đều được gọi chung là "Trang web" hoặc "Trang web") của chúng tôi. Thuật ngữ "bạn" hoặc "của bạn" bao gồm bất kỳ công ty con, chi nhánh, nhân viên và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nào của bạn.

1. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY
Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm bất kỳ tài liệu, chính sách và hướng dẫn nào được đưa vào bằng cách tham chiếu (gọi chung là "Điều khoản"). Một số dịch vụ nhất định có sẵn thông qua Trang web của chúng tôi, đặc biệt là các dịch vụ mà bạn được yêu cầu đăng ký hoặc thanh toán tiền, có thể có các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho việc bạn mua hoặc sử dụng dịch vụ cụ thể đó. Các điều khoản không thay đổi theo bất kỳ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện trực tuyến hoặc văn bản nào khác hoặc thỏa thuận mà bạn có thể có hoặc sẽ cóDSpoons, bao gồm bất kỳ điều khoản sử dụng trang web nào khác vớiDSpoons, Chi nhánh. Trong phạm vi có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc thỏa thuận nào liên quan đến dịch vụ bạn đã mua hoặc các công cụ trực tuyến mà bạn sử dụng hoặc bạn đăng ký, các điều khoản và điều kiện hoặc thỏa thuận khác đó sẽ chi phối.

 1. THẨM QUYỀN
  Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 13 tuổi. Những người ít nhất 13 tuổi nhưng dưới 18 tuổi chỉ có thể sử dụng Trang web của chúng tôi khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Theo đó, bạn đồng ý rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và có đầy đủ khả năng và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong Điều khoản; nếu không, vui lòng thoát khỏi Trang web.DSpoonskhuyên bạn nên tận dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát truy cập nào được cung cấp thông qua Trang web hoặc các trang web của bên thứ ba, được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc hạn chế hoặc chặn quyền truy cập vào một số loại nội dung web mà bạn có thể cảm thấy có hại hoặc không phù hợp với trẻ vị thành niên.
 2. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB

DSpoonscó thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản theo thời gian mà không cần thông báo ngoài việc đăng các Điều khoản đã sửa đổi trên Trang web. Các Điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực khi được đăng trên Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào trong các Điều khoản này sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.DSpoonscó quyền thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), bao gồm bất kỳ và tất cả nội dung có trên Trang web, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằngDSpoonssẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

 1. ĐĂNG KÝ, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT
  Bất cứ khi nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin trên Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời những thông tin đó để giữ cho nó trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó, không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, DSpoons có thể không thông báo đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của Trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó). Nếu bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký hoặc mở tài khoản, bạn cũng có thể được yêu cầu chọn mật khẩu và tên người dùng. Vui lòng chọn một mật khẩu không rõ ràng đối với ai đó đang cố gắng đoán mật khẩu của bạn và thay đổi mật khẩu thường xuyên như một biện pháp phòng ngừa bổ sung. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc nhận dạng tài khoản của bạn. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay.DSpoonsvề việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Không giới hạn bất kỳ quyền nàoDSpoonscó thể có,DSpoonsbảo lưu quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động, nếu thấy cần thiết hoặc hợp lý, để đảm bảo tính bảo mật của Trang web và tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấm dứt tài khoản, thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu thông tin bổ sung để cho phép các giao dịch trên tài khoản của bạn. Bất chấp những điều trên,DSpoonscó thể dựa vào quyền hạn của bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng mật khẩu của bạn và trong mọi trường hợp và mọi trường hợp sẽ khôngDSpoonschịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào do hoặc phát sinh từ (i) bất kỳ hành động hoặc việc khôngDSpoonstheo quy định này, (ii) bất kỳ sự xâm phạm nào đối với tính bảo mật của tài khoản hoặc mật khẩu của bạn và (iii) bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng mật khẩu của bạn. Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác bất cứ lúc nào mà không có sự cho phép của chủ tài khoản. Việc bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Mặc dù không có cái gọi là "bảo mật hoàn hảo" trên Internet, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giúp đảm bảo an toàn cho thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng các bước như vậy không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web là bất khả xâm phạm đối với mọi vi phạm bảo mật vàDSpoonskhông bảo đảm, đảm bảo hoặc tuyên bố rằng việc sử dụng bất kỳ Trang nào của chúng tôi được bảo vệ khỏi vi rút, các mối đe dọa bảo mật hoặc các lỗ hổng bảo mật khác.
 2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
  Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó giải thíchDSpoonsthực tiễn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn thông qua hoặc liên quan đến Trang web của chúng tôi.DSpoonsViệc sử dụng thông tin của bạn luôn được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được kết hợp vào các Điều khoản này. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này (như được quy định trong Chính sách Bảo mật).
 3. BẢN QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN
  Trang web cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều loại thông tin, mua sắm, truyền thông, quảng cáo và các dịch vụ, sản phẩm, dữ liệu và tài liệu khác ("Nội dung"). Hầu hết Nội dung thuộc sở hữu củaDSpoons Sở hữu trí tuệ và / hoặc các chi nhánh của nó.