Vận Mật

Tất cả đơn đặt hàng của DSpons được chuyển ra khỏi Mỹ. Các đơn đặt hàng với vận chuyển tiêu chuẩn thường mất 4-7 ngày kinh doanh từ ngày tàu đến đích đến cuối cùng.
Chúng tôi xử lý mọi mệnh lệnh từ thứ Hai đến thứ Sáu, không phải kể cả những ngày nghỉ. Các đơn đặt hàng với vận chuyển tiêu chuẩn thường sẽ được thực hiện và vận chuyển từ 1-2 ngày kinh doanh tiếp theo (thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm các ngày lễ).
Khi đơn đặt hàng của bạn đã được xuất xưởng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận vận chuyển với thông tin theo dõi được bao bọc Vui lòng lưu ý là nó có thể tăng lên 24-48 giơ ̀ để biết thông tin theo dõi của bạn để cập nhật.
Nếu hơn 10 ngày đã trôi qua vui lòng gửi email cho chúng tôi tại sale@dspoons.com để xem xét trạng thái của đơn hàng của bạn. Các quỹ này sẽ được xử lý thông qua email nếu cần thiết.