Chính

DSpoonsquyền riêng tư của bạn rất nghiêm túc. Chúng tôi chính cam kết được
căn bản, theo cách chúng ta kinh doanh mỗi ngày. Những áp dụng cho tất cả mọi người đã có một mối quan hệ
vớiDSpoons— bao gồm khách hàng và trang web du khách.

  • Chúng tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư của bạn, và giữ cho thông tin cá nhân an toàn. Chúng tôi sử dụng mã hóa mạnh mẽ và các biện pháp bảo vệ an ninh để bảo vệ các dữ liệu của khách hàng.
  • Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân để bất cứ ai, bất cứ mục tiêu nào Khoảng thời gian.
  • Chúng ta sẽ tiết lộ đầy đủ chính sách của chúng tôi bằng tiếng anh, và làm cho chính sách của chúng tôi dễ dàng cho bạn.
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn của sửa đổi chính sách của chúng tôi, trước.
  • Bạn có sự lựa chọn khoảng cáchDSpoonssử dụng thông tin cho các mục đích tiếp thị. Khách hàng đang trong tầm kiểm soát.
 • Xin hãy gửi cho chúng tôi câu hỏi hay phản hồi của chúng tôi trên chính sách.

Chính Sách Phạm Vi
Chính Sách này và mô tả nhận dạng cách thứcDSpoonssử dụng và bảo vệ chúng tôi thu thập thông tin về Khách hàng và Người sử dụng. Tất cả việc sử dụngDSpoons'các sản phẩm và dịch vụ, cũng như viếng thăm trang web của chúng tôi, có thể đây Chính Sách.
Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Làm Thế Nào Chúng Ta Lấy Nó, Và Làm Thế Nào Chúng Ta Sử Dụng Nó
Chúng tôi thu thập nhiều loại khác nhau của cá nhân và những thông tin dựa trên sự sử dụng sản phẩm của chúng tôi và
dịch vụ của chúng tôi và mối quan hệ với bạn. Một số ví dụ:

 • Thông Tin Liên Lạcđiều đó cho phép chúng tôi giao tiếp với bạn -- kể cả tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail;
 • Thông tin thanh toánliên quan đến tài chính của mối quan hệ với chúng tôi -- kể cả dữ liệu thanh toán, thẻ tín dụng, số thẻ tín dụng số An sinh Xã hội, mã số an ninh, và dịch vụ lịch sử;
 • Điện thoại mua trang web sử dụng và các kỹ thuật thông tinvề việc sử dụng mạng của chúng tôi, dịch vụ sản phẩm hoặc trang web.

Chúng tôi thu thập thông tin trong ba cách chính:

 • Bạn đưa nó cho chúng ta khi bạn mua hoặc tương tác với chúng ta về một sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp;
 • Chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ;
 • Chúng ta có được nó từ các nguồn tin, như từ thẻ tín dụng, các cơ quan.

Chúng ta sử dụng, các thông tin chúng tôi thu thập trong nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Cung cấp cho bạn với khách hàng tốt nhất kinh nghiệm có thể;
 • Cung cấp dịch vụ, bạn mua, và để trả lời các câu hỏi;
 • Giao tiếp với anh liên quan đến vụ cập nhật, cung cấp, và khuyến mãi;
 • Cung cấp nội dung và quảng cáo rằng có thể quan tâm đến anh;
 • Địa chỉ mạng lưới toàn vẹn và các vấn đề an ninh;
 • Điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, vi phạm các điều Khoản của dịch Vụ hay Chấp nhận được Sử dụng chính Sách, và
 • Cho mục địa phương và thư mục trợ giúp mục đích.

Trực tuyến theo Dõi Hoạt động và Quảng cáo

 • Chúng tôi thu thập thông tin về các hoạt động trênDSpoonstrang web cho một số mục đích sử dụng công nghệ như cookie và chủ nhật ký các tập tin.
 • Chúng tôi và chúng tôiDSpoonsđối tác quảng cáo sử dụng thông tin đó, cũng như các thông tin khác họ có hay chúng ta có thể có, để giúp chỉnh các bạn nhìn thấy quảng cáo trên trang web của chúng tôi và đưa ra quyết định về bạn nhìn thấy quảng cáo trên trang web khác.
 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin với bên công ty.

Khách hàng Chính điều Khiển và Lựa chọn

 • Bạn có thể xem xét và chính xác của thập thông Tin Cá nhân của chúng tôi.
 • Bạn có thể giới hạn một số loại gây truyền thông, bao gồm cả thị liên lạc qua điện thoại, e-mail và tin nhắn văn bản.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo thay đổi chính sách này.

Liên kết tới trang web khác

 • DSpoonscó thể cung cấp liên kết tới trang web khác.
 • DSpoonskhông chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thu thập thông tin chính sách của các trang web khác.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Nếu bạn có câu hỏi về Chính Sách của chúng tôi, sẽ giống như chúng ta để cập nhật, thay đổi hoặc sạch mọi thông tin của bạn, hoặc nếu anh muốn lựa chọn không nhận bất kỳ thông tin của chúng tôi, xin liên hệ với chúng tôi qua email sale@dspoons.com